top of page

De Oudercommissie

De oudercommissie van bestaat uit een aantal ouders die aangesloten zijn bij Gastouderbureau Klein, maar Fijn!. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen in de gastouderopvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenprocedure en de prijzen van de kinderopvang. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceert.
 

Reglementen

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het Reglement Oudercommissie


Leden van de oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die ingeschreven staan bij Gastouderbureau Klein, maar Fijn!. De oudercommissie behoort te bestaan uit 3 vraagouders Dit zijn vraagouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Gastouderbureau Klein, maar Fijn! gevoerd wordt door adviezen te geven.

bottom of page