top of page

U bent opzoek naar gastouderopvang
 

U heeft er goed over nagedacht en uw keuze gemaakt. U wilt een gastouder voor uw kindje(s). Neem dan contact op met Gastouderbureau Klein, maar fijn! of vul het aanmeldformulier in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Hierbij bespreken wij de wensen die u heeft met betrekking tot de opvang voor uw kind(eren) zodat wij op zoek kunnen gaan naar een gastouder die aansluit bij uw wensen. Als er een passende gastouder gevonden is dan zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de vraagouder(s), de bemiddelingsmedewerkster van Gastouderbureau Klein, maar Fijn! en de gastouder op de locatie waar de opvang plaatsvindt. Tijdens het kennismakingsgesprek worden de wensen van de vraagouder(s) besproken. Ook worden tijdens dit gesprek de contracten doorgenomen en eventuele andere belangrijke zaken besproken.

    Waar staat Gastouderbureau Klein, maar Fijn! voor?

 • Gastouderbureau Klein, maar Fijn! is een kleinschalig gastouderbureau waar persoonlijk contact belangrijk is.
   

 • Gastouderbureau Klein, maar Fijn! en de gastouders voldoen aan de kwaliteitseisen die de overheid in samenwerking met de GGD stelt.
   

 • Voor gastouderopvang krijgt u kinderopvangtoeslag.
   

 • Een vaste gastouder is een vertrouwd gezicht.
   

 • Gastouders zijn flexibel.
   

 • Uw kind groeit op in een huiselijke omgeving.
   

 • Het gastouderbureau zoekt naar een geschikte gastouder aan de hand van uw wensen.
   

 • Het bieden van ondersteuning en advies voor de gastouder.
   

 • Het afhandelen van alle administratieve zaken rondom de opvang.
   

 • Het gastouderbureau dient betalingen te beheren en inzichtelijk te maken.
   

 • Het voeren van jaarlijkse voortgangsgesprekken met gastouders.
   

 • Het voeren van een jaarlijks evaluatiegesprekken met ouders. (let op: dit is een verplicht onderdeel vanuit de GGD)
   

 • Minimaal twee huisbezoeken per jaar afleggen bij de gastouders.
   

 • Het gastouderbureau dient een pedagogisch beleid te hebben.
   

 • Het gastouderbureau dient een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben.
   

 • Het gastouderbureau dient een klachtenreglement te hebben.

Waar gastouders die samen werken met Gastouderbureau Klein, maar Fijn! aan voldoen;

Gastouderbureau Klein, maar Fijn! verwacht van de gastouders die samen werken met Gastouderbureau Klein, maar Fijn! dat zij aan de volgende door de overheid vastgestelde normen en aan de eisen van Gastouderbureau Klein, maar Fijn! voldoen:

 • Alle gastouders dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag(dit geldt ook voor alle thuiswonende gezinsleden vanaf 18 jaar) Met deze VOG schrijft de gastouder zich in in het Persoonsregister Kinder Opvang zodat de gastouder aan Gastouderbureau klein, maar Fijn! gekoppeld kan worden.
   

 • De gastouder is minimaal 21 jaar oud.
   

 • De gastouder is in staat om een stabiele opvangsituatie te bieden.
   

 • De gastouder beschikt over een open en flexibele instelling.
   

 • De gastouder heeft verantwoordelijkheidsgevoel.
   

 • De gastouder is in het bezit van een certificaat van de cursus Kinder EHBO.
   

 • De gastouder is in het bezit van het diploma MBO 2 Zorg en Welzijn of vergelijkbaar diploma.

Leuk Meisje
bottom of page